God redt zondaren (Deel 9 - Slot)

January 22, 2012
00:0000:00

Johannes  3:16 

De basis - Want alzo lief – Joh. 3:14-15; Num. 21:5-9; Marc. 8:31

De Auteur - heeft God - 1 Joh. 4:8- 9 

Het object - de wereld gehad - Psalm 145:9  Matt. 5:44-45 

De gift - dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft

De intentie - opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe – Ez.18:23, 32; 33:11; Matt. 11:28-30; Openb. 22:17; Jes. 45:22; Matt. 23:37; 1 Tim. 2:3-4; Ef. 1:11

Facebook Comments: