Menselijk falen en het plan van God

December 2, 2012
00:0000:00

Mark 14:26-31   

Inleiding – Deut. 32:39; Ps. 115:3; Spr. 16:4; Dan. 4:35; Amos 3:6; Jes. 45:6-7

De voortzetting  - Marc. 14:26 

De verstrooiing  - Marc. 14:27

De vertroosting  - Marc. 14:28; Matt. 28:16-17  

De verzekering  - Marc. 14:29

De verloochening  - Marc. 14:30; Luc. 22:31-34; Joh. 21:15-17

De verdediging - Marc. 14:31