Het werk van de Geest (Deel 9 - slot)

June 22, 2014
00:0000:00

Efeze 1:13-14

"In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam,  verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot  de verlossing die ons ten deel viel,  tot lof van Zijn heerlijkheid."

De kerk was een nieuw begin - Ef. 2:19-20; Hand. 2:7-8; Ef. 3:4-6   

De apostelen legden het fundament van de kerk – Joh. 14:26; 16:13; 1 Kor. 7:12; Ef. 2:19-20; Joh. 15:15; 17:8, 20  

Christus stond centraal in de woorden van de apostelen – Rom. 10:17; 1 Kor. 1:23; Gal. 6:14; Joh. 16:14; Hebr. 1:1; Ef. 2:19-20; Openb. 22:18-19  

De openbarende gaven waren er maar zijn gestopt - 1 Pet. 4:10-11  

Praktijk: 

  • Nadruk op gaven.
  • Zoeken op verkeerde plaatsen – Joh. 14:8-9
  • Verwarring over het centrale werk van de Heilige Geest 
  • Verwarring over gezag om gehoorzaam te wandelen – Deut. 18:17-22
  • Profeten en profetieën zijn lager in gezag dan de Schrift.
  • Profetieën moeten overeenkomen met de Bijbel

Conclusie

  • Wij als gemeente bouwen op het fundament van de apostelen en profeten opgeschreven in Gods woord de Bijbel.
  • Wij geloven dat de apostolische kerk uniek was en unieke openbarende gaven kende die nu niet meer te verwachten zijn.