Het gebed van een gelovige (Deel 3)

July 5, 2015
00:0000:00

Efeze 3:14-21


5 Obstakels voor gebed

1e obstakel – Geen tijd

2e obstakel – Te druk – Luc. 10:40-42 

3e obstakel – Te droog – Luc. 18:6-8 

4e obstakel – Geen nood - Jozua hoofdstuk 7-8

5e obstakel – Leven in zonde – Matt. 6:14-15; Ps. 66:18; 1Pet. 3:7; Spr. 28:13 


7  Ingrediënt van ons gebed.

1e ingrediënt – God loven - Ps. 50:23; 146:1

2e ingrediënt - Belijden van zonden - 1Joh. 1:9

3e ingrediënt  - Bidden van Gods woord – Ps. 145:18-21 

4e ingrediënt - Volharding in gebed – Kol. 4:2; Luc. 22:43-44

5e ingrediënt -  Waakzaam zijn - Kol. 4:2; Mar 14:38 

6e ingrediënt  - Dankt - kol. 4:2; 2:6-7 

7e ingrediënt – Vragen - 1Pe 5:7; Fil. 4:6