God is Verlosser

November 9, 2014
00:0000:00

Efeze 2:4a

"Maar God"

God is Initiatiefnemer  - Ef. 2:4 

God is Ontwerper - Ef. 2:4;Jes. 55:8-9

God is Verlosser – Ef.2:4; Jes. 41:8-9,13;43:11-14, 44:1-6,21-24; Hos. 13:4

 • God is Verlosser: Uitverkiezing – Ef.1:4;1 Tim. 2:4  
 • God is Verlosser in de roepingJes. 45:22;55:1-3;Openb.22:17;Joh. 10:9; Rom. 8:30 
 • God Verlosser is in de Wedergeboorte - Joh. 3:3 
 • God is Verlosser in berouw en inkeer - Hand. 3:19; Eze. 18:23  
 • God is Verlosser in geloof - Joh 3:16; Hand. 16:31
 • God is Verlosser in rechtvaardiging - Rom. 5:1-2  
 • God is Verlosser in adoptie - Rom. 8:15 
 • God is Verlosser in: Heiliging -  1 Cor. 1:18 
 • God is Verlosser in volharding - Joh. 10:27-30 
 • God is Verlosser in verheerlijking - Rom. 8:30 
 • God is Verlosser tot in eeuwigheid – 1Joh. 3:2