Een waardige wandel om de vrede te bewaren

November 29, 2015
00:0000:00

Efeze 4:1-3


4 essentiële ingrediënten waardoor de ware eenheid in vrede bewaard blijft:

  • 1e essentiële ingrediënt – nederigheid -  Ef. 4:2a; Kol 2:23,19 
  • 2e essentiële ingrediënt – zachtmoedigheid - Ef. 4:2b; 2Co 10:1; Spr. 15:1 
  • 3e essentiële ingrediënt – lankmoedigheid - Ef. 4:2c; Heb 6:12-15; Rom. 4:20; Jac. 5:10; 1Tess. 5:14 
  • 4e essentiële ingrediënt – verdraagzaamheid - Ef. 4:2d; 1Pet. 4:8; Gal 6:2

De uitkomst - Beijveren in eenheid in de band van vrede - Ef. 4:3