De zekerheid van God kennen

September 21, 2014
00:0000:00

Efeze 1:15-19a

"Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven"

Voorgoed verzekerdEf. 1:18a; Mat. 13:13-15; Exo. 34:6-7

Verzekerd verledenEf. 1:18b; Mat 22:14; Hand. 17:30; Jes. 45:22; 1 Kor. 1:9; 1 Pet. 2:9

Verzekerd vooruitzicht Ef. 18c 2:7 

Verzekerd vandaagEf. 1:19a; Kol. 1:10-11