De toekomst staat vast (Deel 15)

September 16, 2012
00:0000:00

Marcus 13:24-27

De ontwrichting van de schepping – Marc. 13:24-25; Openb. 1:7; Matt. 24:29; Jes. 13:6-10; Joel 2:10; 3:15-16; Luc. 21:25-26

De onthulling van de Koning – Marc 13:26; Matt. 24:27; Zach. 14:6-7; Joel 2:10; Matt. 24:30; Openb. 6:15-17; Dan. 7:13-14; 1 Kor. 15:25-26; Zach. 14:4; Kol. 3:4

De opsporing van de gelovigen – Marc. 13:27; Luc. 21:28; Matt. 25:31-34