De Opstanding van Christus (Deel 2)

May 5, 2013
00:0000:00

Marcus 16:1-8

"En  toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot.  En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen:  Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u  voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien,  zoals Hij u gezegd heeft. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd."
  

Onderwijs over de opstanding in het OT - Job 19:25; Ps. 49:16; Daniël 12:2 

Voorbeelden van de opstanding in het OT - 1 Kon. 17; 2 Kon. 4

Noodzaak van de opstanding in het OT – Ps. 49:16-21

De opstanding in Handelingen van de apostelen – Joh. 2:19-22; 12:16; Hand. 1:21-22; 2:32; 3:15; 4:1-2,33; 10:39-41

De opstanding en het evangelie – Hand. 17:30-32; 22:1, 6-8, 17-18; 23:6; 24:1,14-15,17-21; 25:1, 9-11, 13-14, 18-19; 26:6-8; 19-23; 2 Tim. 1:10

De opstanding is het evangelie - 1 Cor. 15:1-8; 13-19; Joh. 11:25; 1 Cor. 15:20-28