De mens Jezus (Deel 4)

July 7, 2013
00:0000:00

Inleiding

  • Mogelijkheid om te zondigen en mogelijkheid om niet te zondigen.

(posse peccare, posse non peccare); 

  • Geen mogelijkheid om niet te zondigen (non posse non peccare)
  • Mogelijkheid om niet te zondigen (posse non peccare)
  • Onmogelijkheid om te zondigen (non posse peccare)

Jezus is zondeloos - Hebr. 4:15; Joh. 8:46; Luc. 2:40, 52; Joh. 8:12, 29; 1 Pet. 2:21-22; 2 Cor. 5:21 

Jezus is impéccable (Frans), impeccable (Engels) - Hebr. 6:18  

Jezus is verzocht - Hebr. 2:17-18; 4:15; 11:17; Deut. 8:2; 13:3; Spr. 17:3; Hebr. 4:15; Luc. 4:1-2

Jezus en verzoekingen – Hebr. 4:15