De mens Jezus (Deel 3)

June 30, 2013
00:0000:00

Inleiding – Joh. 21:25; Luc. 19:10; Fil. 2:6-8 

Jezus was aangekondigd als een jongen - Luc 1:31-33   

Jezus werd als jongen besneden – Luc. 2:21-23

Jezus’ geslacht register wijst hem aan als zoon – Luc. 3:23; 4:21-22; Marc. 6:3  

Jezus is eeuwig de Zoon van God  - Joh. 3:17; 5:30; Luc. 19:10

Jezus is de tweede Adam - Rom. 5:12-15,19   

Jezus is de ‘ware Zoon’ van Abraham – Gen. 6:5-6; 17:16; Matt. 1:1; Gal. 3:16

Jezus is de Profeet waar Mozes naar verwees - Deut. 18:15; Hand. 3:22-26

Jezus is de Zoon uit de lijn van David - 2 Sam.7:12-13,16; Ez. 34:23-24

Jezus De Verlosser moest een man zijn – Jes. 53:3-7; 9:5-6; Openb. 19:11-16