De God van kennen en het kennen van God

September 14, 2014
00:0000:00
Efeze 1:15-17

"Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem"

De God van kennen - Ef. 1:17a; Joh. 1:18 

Het kennen van God - Ef. 1:17b; Hos. 6:6; Jer. 9:23-24; Joh. 17:3