De Gemeente In Efeze (Deel 3)

July 20, 2014
00:0000:00

Handelingen 19:11-20   

Buitengewone krachten in Efeze – Hand. 19:11-12; Ef. 1:19; 3:16

Buitengewone machten in Efeze - Hand. 19:13-16; Ef. 6:11-13  

Buitengewone vrees in Efeze - Hand. 19: 17-20; Ef. 2:1-2