De Gemeente In Efeze (Deel 2)

July 13, 2014
00:0000:00

Handelingen 18:22-23; 19:1-12  

Inleiding  - Hand. 15:35-36; 18:22-23  

Paulus arriveert in Efeze - Hand. 19:1-7; 18:25  

Paulus prediking in Efeze - Hand. 19: 8-9; 20:17-20; 25-38; 21:1 

Paulus bouwt gemeenten vanuit Efeze - Hand. 19:10, 22, 24, 26, 20