Christus kennen (Deel 2)

July 3, 2016
00:0000:00

Efeze 4:20-21


Inleiding - Luc. 9:23-24; Joh. 12:23-26a

God is een enkelvoudig Wezen.

God is almachtig – Gen. 17:1; Ex. 6:1-2

God is volledig vrij - Dan. 4:35; Ps. 115:3

God is alwetend - Ps. 139:1-4; Matt. 11:21; 1Joh. 3:20

God is alomtegenwoordig - Ps. 139:7

God is onveranderlijk - Mal. 3:6; Jes. 46:9-10; Hebr. 13:8

God is eeuwig goed - Ps. 119:68; Rom. 8:28

God is liefde - 1Joh. 4:8

Gods barmhartigheid - Ef. 2:4-5

God is genadig - Ef. 1:7