Vluchten of standhouden

October 13, 2013
00:0000:00

Psalm 11:1-3


"Een psalm van David, voor de koorleider. Ik heb tot de HEERE de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel: Vlucht weg naar uw bergen, als een vogel!  Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijlen op de pees om in het donker te schieten op de oprechten van hart. Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?"

Psalm 10

August 18, 2013
00:0000:00

Psalm 9 (Deel 3)

August 4, 2013
00:0000:00

Psalm 9 (Deel 2)

June 9, 2013
00:0000:00

Psalm 9 (Deel 1)

June 2, 2013
00:0000:00

verzen 1-5 

Psalm 119:169-176

May 26, 2013
00:0000:00

Psalm 119:169-176


"Laat mijn roepen naderen voor Uw aangezicht, HEERE; geef mij inzicht overeenkomstig Uw woord. Laat mijn smeken voor Uw aangezicht komen; red mij overeenkomstig Uw belofte. Mijn lippen vloeien over van lofzang, want U leert mij Uw verordeningen. Mijn tong zal Uw woorden bezingen, want al Uw geboden zijn rechtvaardig. Laat Uw hand mij te hulp komen, want ik heb Uw bevelen uitgekozen. HEERE, ik verlang naar Uw heil; Uw wet is mijn bron van blijdschap. Laat mijn ziel leven, dan zal hij U loven; laat Uw bepalingen mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw dienaar, want Uw geboden heb ik niet vergeten."

Psalm 119:169-176

April 21, 2013
00:0000:00

Psalm 119:169-176


"Laat mijn roepen naderen voor Uw aangezicht, HEERE; geef mij inzicht overeenkomstig Uw woord. Laat mijn smeken voor Uw aangezicht komen; red mij overeenkomstig Uw belofte. Mijn lippen vloeien over van lofzang, want U leert mij Uw verordeningen. Mijn tong zal Uw woorden bezingen, want al Uw geboden zijn rechtvaardig. Laat Uw hand mij te hulp komen, want ik heb Uw bevelen uitgekozen. HEERE, ik verlang naar Uw heil; Uw wet is mijn bron van blijdschap. Laat mijn ziel leven, dan zal hij U loven; laat Uw bepalingen mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw dienaar, want Uw geboden heb ik niet vergeten."

Psalm 119:161-168

December 30, 2012
00:0000:00

Psalm 119:161-168

Psalm 119:135-160

December 23, 2012
00:0000:00

Psalm 119:135-160

Roepen tot God

November 4, 2012
00:0000:00

Psalm 119:145-152

Psalm 119:137-144

October 7, 2012
00:0000:00

Psalm 119:129-136 (Deel 2)

August 12, 2012
00:0000:00

Psalm 119:129-136

Psalm 119:129-136 (Deel 1)

August 5, 2012
00:0000:00

Psalm 119:129-136

Psalm 119:121-128

July 1, 2012
00:0000:00

Psalm 119:113-120

June 3, 2012
00:0000:00

Psalm 119:105-112

April 29, 2012
00:0000:00

Psalm 119:97-104

March 11, 2012
00:0000:00

Psalm 119:89-96

January 1, 2012
00:0000:00

Psalm 119:81-88

December 11, 2011
00:0000:00

Psalm 119:73-80

November 27, 2011
00:0000:00

Psalm 119:73-80

October 2, 2011
00:0000:00

Jezus’ onderwijs over huwelijk en echtscheiding (Deel 3)

August 21, 2011
00:0000:00

Marcus 10:1-12

Gelijkwaardig geschapen  - Marc 10:6; Gen. 1:27; 5:1-2  

Volwassen vrouwelijkheid 

  • Elke vrouw kan volwassen vrouwelijkheid nastreven.
  • Volwassen vrouwelijkheid is gericht op de man – Gen.2:20-23;  1 Kor. 11:7-9 
  • Volwassen vrouwelijkheid verheugd zich onder het gezag van de man – Joh. 8:31-32; Titus 2:3-5   

Volwassen mannelijkheid

  • Elke man kan volwassen mannelijkheid nastreven.
  • Volwassen mannelijkheid is een leider voor de vrouw – Gen. 2:15-23  
  • Volwassen mannelijkheid is gericht op de Heer – 1 Kor. 11:3,7-9;  1 Pet. 3:7
  • Volwassen mannelijkheid verheugd zich in de onderdanigheid van de vrouw – Joh. 8:31-32

Psalm 119:65-72

July 31, 2011
00:0000:00

Psalm 119:57-64

July 24, 2011
00:0000:00