Wees voorbereid

September 30, 2012
00:0000:00

Marcus 13:28-37   

Inleiding – Marc. 13:5,9,23,33,37; 1 Joh. 2:28 

 • De les – Marc. 13:28-29
 • De belofte – Marc. 13:30-31; 2 Pet. 3:10; Jes. 40:8; 55:11
 • De levenshouding – Marc 13:32-33; Fil. 2:7
 • De beschrijving – Marc. 13:34-37

De toekomst staat vast (Deel 16 - Slot)

September 23, 2012
00:0000:00

Israël en het Koninkrijk -  Matt. 21:43  

Satan onttroont  - 1 Joh. 3:8; Hebr. 2:14-16

Christus Koning – Jes. 9:5-6; Marc. 13:26; Matt. 25:31

Tijden van herstel – Hand. 3:17-21;1:6; Matt. 19:28

Paradijselijke omstandigheden – Rom. 8:19-22; Openb. 19:20-21; 20:1-3; Jes. 2:2-4; 11:4-10; 32:15-18; 35:1-10; 65:17-25; 66:22

De toekomst staat vast (Deel 15)

September 16, 2012
00:0000:00

Marcus 13:24-27

De ontwrichting van de schepping – Marc. 13:24-25; Openb. 1:7; Matt. 24:29; Jes. 13:6-10; Joel 2:10; 3:15-16; Luc. 21:25-26

De onthulling van de Koning – Marc 13:26; Matt. 24:27; Zach. 14:6-7; Joel 2:10; Matt. 24:30; Openb. 6:15-17; Dan. 7:13-14; 1 Kor. 15:25-26; Zach. 14:4; Kol. 3:4

De opsporing van de gelovigen – Marc. 13:27; Luc. 21:28; Matt. 25:31-34

De toekomst staat vast (Deel 14)

September 9, 2012
00:0000:00

Marcus 13:24-27

Inleiding - Marc. 13:14b; Openb. 9:1-2; 13-14; 12:9; Ez. 39:8-17  

 • De aankondiging van Christus - Openb. 1:7-8  
 • De realiteit van Christus - Openb. 1:12-16   
 • De waardigheid van Christus - Openb. 5:2-3, 6-14   
 • De genoegzaamheid van Christus - Openb. 7:9-12   
 • De vervulling in Christus - Openb. 10:5-7   .
 • Het Koningschap van Christus - Openb. 11:15-18   
 • Het hemelse domein van de Koning - Openb. 12:7-10   
 • Het aardse domein van de Koning – Openb. 14:14; 15:1-4
 • Het koninklijk feest van de Koning - Openb. 19:5-10  
 • De Koning arriveert  - Openb. 19:11-16

De toekomst staat vast (Deel 13)

September 2, 2012
00:0000:00

Marcus 13:14-23

Inleiding - Daniel 9:24, 27; 12:1, 7-11; Matt. 24:15

 • De gruwelijke gebeurtenis – Marc. 13:14A; Openb. 17:5; 21:27; Dan. 11:21,28,31: Matt. 24:15; 2 Tess. 2:3-4; 1 Joh. 2:22; Openb. 13:5,8,11-15
 • De onmiddellijke ontsnapping – Marc. 13:14b-18
 • De bovennatuurlijke bescherming – Marc. 13:19-22; Joh. 10:4-5

De toekomst staat vast (Deel 12)

August 26, 2012
00:0000:00

Marcus 13:9-13

De vervolging van de discipelen – Joh. 13:37 - 14:1; 15:18-21; 16:1-4

 • Verkondiging van het Woord – Marc. 13:10; Hand. 20:24; Fil. 1:12; Matt. 24:14:Openb. 14:6-7
 • Versterking door de Geest – Marc. 13:11; Luc. 12:11-12; 21:14-15
 • Verwerping door naasten – Marc. 13:12-13A; Joh. 6:66; 9:22
 • Volharding vereist – Marc. 13:13b; 1 Kor. 9:24-25; Fil. 3:12-14; 2 Tim. 4:7-8

De toekomst staat vast (Deel 11)

August 19, 2012
00:0000:00

Mark 13:9-13

Inleiding -  John Foxe (±1516- 18 april 1587)

De vervolging van Zijn volgelingen - Hand 1:8; 18:12-15; 18:2

 • Politiek 
 • Religieus
 • Moreel
 • Sociaal - 1 Cor. 1:26
 • Economisch  - Hand 19:24,27; 16:16

Openb. 1:9; 6:9-11; 6:17; 7:9-17; 20:4; 22:3-4

De toekomst staat vast (Deel 10)

July 29, 2012
00:0000:00

Marcus 13:9-13

Inleiding – Luc. 19:11  

De vervolging van Zijn volgelingen. 

 • Vervolging in de wereld  - 13:9; 10:33-34; 13:35-37; Matt. 10:16-18; Joh. 13:16; 14:29; 15:18-21; 16:1-4; Hand. 4:15; 5:17-19, 26-27,33,40-41; 6:12; 7:59; 8:1; 12:1-2; 9:1-2,22-25; 14:19; 18:12; 20:3; 21:27-36; 22:22-23; 23:11-12.

De toekomst staat vast (Deel 9)

July 22, 2012
00:0000:00

Marcus 13:5-8

Inleiding – Jes. 13:6-9, 26:17: Jer. 4:31: 49:24; 50:43; 30:5-9; Matt. 19:28

De vernieling door aardbevingen – Marc. 13:8b

 • Bij het geven van de wet – Ex. 19:18; Ps. 68:8-9; 104:31-32
 • Bij de dood van Jezus – Matt. 27:50-54
 • Bij de opstanding van Jezus – Matt. 28:1-2
 • De wederkomst van de Heer – Markus 13:8

4 grote aardbevingen 

 • 1e –  Openb. 6:12
 • 2e – Openb. 8:1-5
 • 3e – Openb. 11; 12-14,15,19
 • 4e – Openb. 15:1,7-8; 16:17-20

 

Hongersnoden – Mark. 13:8c; Openb. 6:5-8; 8:7-12

De toekomst staat vast (Deel 8)

July 15, 2012
00:0000:00

Marcus 13:1-8

Oorlogen en geruchten van oorlogen - 13:7a – 8a

Oorlogen en Gods soevereiniteit - 13:7b; Dan.11:36, 40-45; Zach. 14:1-2; Openb. 6:1-8;  

 • 1e oorlog – Openb. 6:1-4  
 • 2e oorlog – Openb. 9:13-16  
 • 3e oorlog – Openb. 11:1-11  
 • 4e oorlog – Openb. 12:7-8, 13-17; 13:4-5
 • 5e oorlog – Openb. 16:12-16; Zach. 14:2  
 • 6e oorlog – Openb. 19:11-21

De toekomst staat vast (Deel 7)

July 8, 2012
00:0000:00

Marcus 13:1-8

Oproep tot alertheid – Marc. 13:5; Matt. 24:4; Luc. 21:8; Marc.13:9, 23, 33

Oproep tot verderf – Marc. 13:6a; 2 Pet. 2:1; Judas 1:4; 1 Joh. 2:19; Matt. 24:5; 1 Joh. 2:18; 2 Tim. 3:1, 13; Marc.13:21-22  21; Openb. 9:20-21; Marc 13:14; 2 Tess. 2:1-12  

Oproep met groot gevolg – Marc. 13:6b; Openb. 13:1-7, 11-12

De toekomst staat vast (Deel 6)

June 25, 2012
00:0000:00

Marcus 13:1-8

Inleiding - 2 Tim. 3:16; Ez.12:27; Matt. 28:19; Luc. 24:21, 25; Openb. 1:3; 1 Kron. 12:32  

 • Verwonderde volgelingen – Marc. 13:1; 12:34; 11:17; Matt.23:38-39 
 • Verontrustende voorzegging – Marc. 13:2
 • Verlangende vragen – Marc. 13:3-4; Matt. 24:3

De toekomst staat vast (Deel 5)

June 17, 2012
00:0000:00

Marcus 13:1-8

Inleiding – Jes. 44:1-2  

 • Israël zal geestelijk levend worden - Jer. 31:31-37; Deut. 30:6; Jes. 44:1-
 • Israël zal verzameld worden – Deut. 30:1-5; Jes. 11:1-8, 11-12; 27:11-12; 43:3-7   
 • Israël zal eigenaar van het land zijn – Gen. 15:1-6, 17-18; Joz. 21:44-45; 13:1; Deut. 30:1-5; Ez. 36:6-12

De toekomst staat vast (Deel 4)

June 10, 2012
00:0000:00

Marcus 13:1-37

Inleiding - 1 Tess. 4:13-17; 1 Kor. 15:51-58; Joh. 14:1-3  

Gods unieke plan voor Israël - Daniel 9: 2,11-13,19-27; Zech. 9:9; Luc. 19:37-44; Dan. 12:11; Marc. 13:14, 19, 24-26; Jer. 30:7; Dan. 12:1  

Een op handen zijnde komst - 1 Cor.1:7; Fil. 3:20; 4:5; 1Tess. 1:10   

Gevrijwaard van de toorn van God – 1 Tess. 1:9-10; 5:1-9; Openb. 4:1,4;7:19:4-9; Ef. 5:25-27; Openb. 19:11-14

De toekomst staat vast (Deel 3)

May 27, 2012
00:0000:00

Marcus 13:1-37

Inleiding - Matt. 3:2; 4:17  

De opname van de gemeente

 • Het woord - Matt. 12:29; 13:19; 2Kor. 12:2,4; Hand. 8:39; Openb. 12:5
 • Het fenomeen - Gen 5:24; 2 Kon. 2:11; Openb. 11:12
 • De opname beschreven - 1 Cor 15:51-53; 1 Tess. 4:13-18; Joh. 5:25; 14:1-3

De wederkomst – Marc. 13:26; Matt. 24:30, 37-42; 25:31-34; Openb. 19:11-18  

De toekomst staat vast (Deel 2)

May 20, 2012
00:0000:00

Marcus 13:1-37  

Ez. 36:22-30; Neh. 9:7-8; Deut. 7:6-7; 10:14-15; 14:2; Jer.33:25-26; Jes. 44:1-2; Lev. 26:33; Deu.28:64-67; Est. 3:8; Hand. 18:2; Luc. 19:43-44; Hosea 9:17; Amos 8:12

De toekomst staat vast (Deel 1)

May 13, 2012
00:0000:00

Marcus 13:1-37  

 • Inleiding - 2 Peter 3:3-7; Zach. 8:22-23  
 • Israël zal verlost en hersteld worden
 • Israël en de kerk zijn niet gelijk

Valse religie en zijn slachtoffer

May 6, 2012
00:0000:00

Marcus 12:38-44  

De openlijke waarschuwing – Marc. 12:38-40a; Luc. 20:46; Matt. 7:21-23   

De ontvangen vergelding - Marc. 12:40b; Matt. 12:34-37; 16:27; 2 Pet. 2:14; Matt. 23:25 ; Judas 1:13; Matt. 23:1-39  

De opmerkelijke verplaatsing - Marc. 12:41-42; Luke 21:1-2; 16:14   

De ongekende binding - Marc. 12:43-44

Davids Zoon en Davids Heer

April 22, 2012
00:0000:00

Marcus 12:35-38   

Inleiding – Gen. 5:3, 28-29; 6:10; 11:10,27; 17:4-8; 35:10-12; 49:8-11; Ruth 4:17-22; 1 Sam. 13:14; 2 Sam. 7:8-16; 23:5; Marc. 10:47; Matt. 15:22; Marc. 11:10; Joh. 8:58-59; 10:30-31

 • De confronterende vraag -  Marc. 12:35; Matt. 22:41-42
 • De corrigerende waarheid – Marc. 12:36; Ps. 110:1
 • De concluderende vraag – Marc. 12:37a; Matt. 22:42-46
 • De constaterende menigte – Marc. 12:37b; Openb. 22:16

Niet ver van het koninkrijk

April 15, 2012
00:0000:00

Marcus 12:28-34

De brandende vraag – Marc. 12:28; Matt. 22:34-36; 23:23-24

De belangrijkste oplossing – Marc. 12:29-30; Deut. 6:4-8; 10:12; 11:13, 22; Spr. 4:23; Marc. 8:34

De bijgevoegde opdracht – Marc. 12:31; Lev. 19:18; Matt. 22:40; Rom. 13:10   

De bewuste reactie – Marc. 12:32-33; 1 Sam. 15:22

De bewogen aansporing – Marc. 12:34

Dwalende aristocraten

April 8, 2012
00:0000:00

Marcus 12:18-27   

Inleiding - Rom. 1:4; Marc. 5:22; Joh. 11; Luc. 7; Rom. 4:24-25; 2 Tim. 2:17-18; 1 Cor. 15:12  

 • De aristocraten – Marc. 12:18; Hand. 4:1-2; 23:6-10
 • De assumptie – Marc. 12:19-23; Deut. 25:5-10
 • De absurditeit – Marc. 12:24; Jud. 13; Jac. 1:16
 • De argumentatie – Marc. 12:25-27; Joh. 5:27-29; 11:24-27; 1 Kor. 15:53-57

Hypocrieten met een list

March 25, 2012
00:0000:00

Marcus 12:13-17  

De vermomming – Marc. 12:13; Matt. 22:15; Luc. 20:20; 2:1; 3:1  

De vleierij – Marc. 12:14; Luc. 20:21; Spr. 5:3; 7:5,21; 10:11; 29:5

De verdorvenheid – Marc. 12:14; Hand. 5:37

De vraag – Marc. 12:15-16; Matt. 22:18; Luc. 20:23

De verwondering – Marc. 12:17; Luc. 23:2; Rom. 13:1

De onrechtvaardige pachters

March 18, 2012
00:0000:00

Marcus 12:1-12

Inleiding – Marc. 8:31; 9:31; 10:32-34, 45

 • Goede wijngaard - Marc. 12:1; Jes. 5:1; Luc. 20:1
 • Groeiende weerstand - Marc. 12:2-5
 • Geliefde erfgenaam – Marc. 12:6-8
 • Geweldige vraag – Marc. 12:9; Matt. 21:40-41; Luc. 20:15-16; Matt. 23:29-30   
 • Groots antwoord– Marc. 12:10-11; Ps. 118:22-23
 • Gruwelijk gevolg – Marc. 12:12; Luc. 20:19

Het onderzoek naar Jezus’ gezag

March 4, 2012
00:0000:00

Marcus 11:27-33

Inleiding – Marc. 1:27; Matt.28:18; Joh. 5:27; 10:18  

 • De confrontatie – Marc. 11:27-28; Luc. 20:1; Joh. 2:18-19  
 • De conditie – Marc. 11:29-30; Matt. 21:31  
 • De calculatie – Marc. 11:31-32; Luc. 20:6  
 • De capitulatie – Marc. 11:33; Heb. 13:8

Een religie van geloof

February 26, 2012
00:0000:00

Marcus 11:20-25  

De verdorde boom – Marc. 11:20-21; Matt. 21:19-20; Hand 2:41,47; 5:14; 6:1,7; 9:31

De voedselrijke wortel – Marc. 11:22

De vreugdevolle vruchten – Marc. 11:23-25; Jac. 1:6-8 ; Matt. 14:31; Joh. 14:13; 15:7,16; 16:26-27; Rom. 8:32