Een vermelding waard

July 1, 2018
00:0000:00

Efeze 6:21-22

 

Inleiding - Spr. 29:25, Ef. 6:21

Tychikus – betrouwbare koerier van de gemeente - Hand. 20:4; 1 Cor. 16:1-3; Rom. 15:25-27

Tychikus – betrouwbare koerier van Paulus – Ef. 6:21-22; Kol. 4:7-9,16; Spr. 22:1 

Tychikus – betrouwbare opvolger van anderen – Tit. 1;5; 3:12; 2 Tim.4:11-13

Een portret van Paulus

June 17, 2018
00:0000:00

Efeze 6:19-24

Aandacht weg van zelf! - Hand. 9:15-16; Joh. 15:20 ; Fil. 3:10; Ef. 6:19, 21-22

Aansporing door optimisme - Hand. 27:1, 7-15, 18-26, 33-37, 42-44, 1 Cor. 11:1

Gebed gevraagd voor een gevangene

June 10, 2018
00:0000:00

Efeze 6:18-20

 

Inleiding - Hand. 28:30-31; 1:8

Paulus natuurlijk potentieel  - Hand. 8:1; 1 Tim. 4:12

Paulus geestelijke vorming  - Hand. 9:26-27; 11:21-26; 13:1-2

Paulus verworven leiderschap - Hand. 13:7-11; 13:13, 43, 46, 50; Hand.

14:9-12, 19; 15:1-2, 36

Paulus persoonlijk geviseerd - Hand. 17:10; 1 Tess. 2:18; 3:1-2,5; Hand.

17:14

Paulus aanvullende kracht - Hand. 17:14 -15; Fil. 2:25, 27; Ef. 6:21-22;

Fil. 1:1; 2:25; Kol. 4:9- 14; Filemon 1:23; Ef. 6:19-20

Bidt voor elkander

June 3, 2018
00:0000:00

Efeze 6:18-20

·         Inleiding - Matt. 10:16

·         Alertheid door gebed – Ef. 6:18d, Marc. 14:37-38

·         Collectief in gebed – Ef. 6:18 e; Hand. 1:12-14; 4:23-24; Rom. 12:12; Col. 4:2

·         Constant in gebed - Hand. 1:14; 2:42

·         Eenstemmig in gebed - Hand. 1:14, 2:46; 4:24; Ef. 6:18

Biddende afhankelijkheid: afhankelijk gebed

May 27, 2018
00:0000:00

Efeze 6:18-20

 

Afhankelijk geschapen - Gen. 3:19; 18:27; Job 10:9; Jes. 64:8; 45:9; 2 Cor.

4:6-7; 2Co 12:9 

Hulp in gebed - Rom. 8:26-27, 23

Kracht in gebed - Ef. 6:18c; 5:18

Biddende afhankelijkheid

May 13, 2018
00:0000:00

Efeze 6:18-20

Inleiding - Ef. 1:4; 4:1; 2:1,8-9; 1:3;  4:1

Alle momenten – Ef. 6:18a; Luc. 18:1; Hand. 10:2; 2 Tim.1:3; Joh. 17:15; Matt. 6:13
Alle vormen - Ef. 6:18b

·         Verering - Matt. 6:9

·         Belijden -  Matt. 6:12

·         Danken - Ef. 1:15-16

·         Smeking – Ef. 3:14-19

Het zwaard dat is Gods woord

May 6, 2018
00:0000:00

Efeze 6:13-17

Inleiding - Jud. 1:4; Hand. 20:29-30; Matt. 13:19

·         De Bijbel is Gods woord - 2 Tim. 3:16-17

·         Gods woord is waarheid - Joh. 17:17

·         Gods woord is volmaakt - Ps. 19:8

·         Gods woord is gezaghebbend  - Jes. 66:5

·         Gods woord is effectief - Jes. 55:10-11

·         De begrijpbaarheid van de Bijbel - Deut. 6:6-7; Luc. 11:28

God woord is een zwaard - Ef. 6:17b

Gods woord het zwaard van de Geest- Ef. 6:17c; Hand. 6:9-10
Gods woord is een precies zwaard - Ef. 6:17d; Matt. 4:3-4; Hebr.4:12; Rom. 10:17

De helm van verlossing

April 29, 2018
00:0000:00

Efeze 6:13-17

Inleiding - Prediker 1:3-4; 2:11
God is Verlosser - Ef. 6:17; Jes. 43:11, 1-5, 11, 14; 45:21; Gen. 3:15; Hos 13:4; Ps. 106:21

God kwam als Verlosser - Luc. 19:10;  2:11; Joh. 4:42; Fil. 3:20; Tit. 2:13

Helm van de verlossing - 2 Tim. 4:7, 16-18;  3:11; Ef. 6:17

Het schild van geloof

April 22, 2018
00:0000:00

Efeze 6:13-17

 

Historische Achtergrond  - Ef. 6:16

Geestelijke betekenis - Ef. 6:16

·         De opdracht -  Ef. 6:16a

·         De Illustratie – Gen. 15:1; Deut. 33:29; Ps. 3:1-4

Het schild van geloof – Ef. 6:16a; Genesis 15:5-6; Hebr. 11:1, 6b
Het schild dat beschermd -  Ef. 6:16b; 1 Joh. 5:10, 4

Geschoeid met het evangelie van de vrede

April 15, 2018
00:0000:00

Efeze 6:13-17

Vrede met God - Ef.6:15; Rom. 5:1; Matt. 6:20

Vrede in ons hart - Rom. 2:15; 14:22-23; 1 Tim. 4:2; Tit. 1:15; 1 Kor. 8:7; 1 Tim. 3:9; Hebr. 9:6-9; 13-14; 10:19-22; Ef.6:15

Het borstharnas van de gerechtigheid

April 8, 2018
00:0000:00

Efeze 6:13-17

 

Inleiding - Joh. 11:39, 43-44; Joh. 6:47; Rom.6:11; Gal. 2:20; 1 Tim. 1:15;

2 Cor. 1:12; Job 1:8; Rom. 1:17

Positionele rechtvaardigheid  - Ef. 6:14b; Rom. 3:10, Job 9:2; Gen. 15:4-6;

Rom. 4:5-8; 10:4; 2 Cor.5:21

Praktische rechtvaardigheid  - Ef. 6:14b

De gordel van de waarheid (Deel 2)

March 25, 2018
00:0000:00

Efeze 6:10-17.

 

Inleiding - Ps. 14:1
Persoonlijke strijd - Ef. 6:14b; 2 Tim. 2:15; Matt. 18:5-6; 1 Cor. 13:6; Gal. 1:10; 2 Tim. 2:16-18; Jac. 3:1-2
Christelijke strijd - 1 Tim. 3:15; Openb. 1:12

Culturele strijd - Joh. 18:38; 2 Tim. 3:7

De gordel van de waarheid

March 18, 2018
00:0000:00

Efeze 6:10-17

Historisch beeld - Luc. 12:35
Geestelijke betekenis - Ef. 6:14b; Joh. 8:31-32; 17:17; 1 Cor. 16:13
Waarheid benoemd

Waarheid beschreven

·         Waarheid als echtheid - Jer. 10:10; 1 Tess. 1:9; Joh. 14:6; 1 Tim. 2:5

·         Waarheid als werkelijkheid - Titus 1:2

Waarheid praktisch.

·         Waarheid onderdrukt - Rom. 1:18

·         Waarheid kennen - Luc.15:17; Joh. 3:16; Ps. 119:104

·         Waarheid geloven  - Joh. 14:6, 2 Tess. 2:13

·         Waarheid liefhebben - Ps. 119:103, 113

·         Waarheid gehoorzamen - Ps. 86:11

·         Waarheid vasthouden - Ef. 6:14b

De geestelijke strijd (Deel 5)

March 11, 2018
00:0000:00

Efeze 6:10-17

Inleiding - Joz. 1:3-7; 11:6; 2 Tim. 4:7; 1 Tim. 1:18; 6:12; 2 Tim. 1:7; 2:1; Ef. 6:11,13,14

Wees niet verrast! – 1Pet. 4:12

Wees niet ontmoedigd! – 1Kor. 16:13

Wees niet bang! –Richt. 7:3; Deut. 20:8; Fil 1:28-30;
Wees niet halfhartig! – Ef. 6:14; Jac. 1:6-8

De geestelijke strijd (Deel 4)

March 4, 2018
00:0000:00

Efeze 6:10-17

Inleiding - De Bijbel alleen

Orde – Ef. 6:12, Matt. 12:43-45
Inwoning – Matt. 12:43; 8:16,28; 9:32-33; Marc. 9:18
Invloed - Jak.  3:14-15
Onderscheid is belangrijk - Matt. 12:43-45; 7:22

De geestelijke strijd (Deel 3)

February 25, 2018
00:0000:00

Efeze 6:10-12

Inleiding - Joz. 9:3-6; Ef. 6:11,13,14

De bekrachtiging -  Ef. 6:10; Joh. 15:5
De bewapening – Ef. 6:11a; Rom. 13:12
De vijand – Ef. 6:11b; Openb. 2:25; 1 Pet. 5:8-9; Jac. 4:7; 2Kor. 11:3

De veldslag – Ef. 6:12; Col. 2:15

De geestelijke strijd (Deel 2)

February 18, 2018
00:0000:00

Efeze 6:10-13

Hij is DE bedrieger – 2Kor. 11:14; Gal. 3:1
Hij is DE leugenaar – Joh. 8:44; Hand. 13:10
Hij is DE boze – Joh. 17:15; 1 Pet. 5:8; 1 Joh. 5:19; Matt. 6:13

Hij is DE verleider – Matt. 4:3

 • Hij verleid ons denken - 1Tim. 4:1; Tit. 1:15; 2 Cor. 4:4; 1 Pet. 1:13
 • Hij verleid onze verlangens, wensen en noden - Jac. 4:1; Tit. 3:3; Rom. 13:14
 • Hij verleid ons geweten - 1 Tim. 4:2; Ex. 34:6-7
 • Hij verleid onze emoties en gevoelens - Gen. 4:5; 1 Joh. 3:12; Joh. 8:44; Ef. 4:31

Hij is DE aanklager – Openb. 12:10; 1 Joh. 2:1-2

De geestelijke strijd

February 11, 2018
00:0000:00

Efeze 6:10-13

 

Inleiding - Hand. 19:8-12, 13-17, 18-20; Ef. 6.12 

Satan werkelijk persoon.

 • Intellect - Matt. 4:1-11; Ef. 6:11
 • Wil - 2 Tim. 2:26; Luc. 22:31-32
 • Emoties - 1 Tim. 3:6; Openb. 12:12
 • Beweegbaar - Job 1:6-7
 • Geschapen - Job 38:6-7; Judas 1:8,9; Openb.12:7; Matt. 25:41
 • Ondergeschikt - Col. 1:16b – 17; Luc. 20:36; Rom. 8:38-39

Heren en slaven (Deel 5)

February 4, 2018
00:0000:00

Ef. 6:5-9

Inleiding - Ef. 5:21
Slaven – Ef. 6:5-8

 • Nieuw perspectief – 5:5a; Tit. 2:9; 1 Pet. 2:18-22
 • Nieuwe houding – 5:5b; 1 Tim. 6:1
 • Nieuwe focus – 5:5c-7; Tit. 2:9-10
 • Nieuwe motivatie – Ef. 5:8; Hebr. 6:10

Heren – Ef. 6:9

 • Nieuwe houding – Ef. 6:9a; Col. 4:1
 • Nieuwe focus – Ef. 6:9b
 • Nieuwe motivatie – Ef. 6:9c

Heren en slaven (Deel 4)

January 28, 2018
00:0000:00

Efeze 6:5-9

 

De Rijken – Hand. 18:12; Luc. 14:7-8; Marc. 4:25
De Armen - Matt. 20:1-9; Fil 4:22; Rom. 16:10-11 

De Bijbel - Luc.  19:12-13; Hand. 16:19; Luc. 7:2, 8;  12:45-47;  17:7-10; Matt. 25:21

Heren en slaven (Deel 3)

January 21, 2018
00:0000:00

Efeze 6:5-9

 

Werkelijke slavernij - Joh. 8:34; 2 Pet. 2:19; Ef. 6:5; Rom. 1:1; Rom. 6:20, 16,6; Joh. 8:30-33
Bevrijdt van slavernij - Joh. 8:36; Gal. 5:1, 13
Bevrijdt tot slavernij - Matt. 11:28-30; Rom. 6:18; 1 Pet. 2:15-16; Col. 4:7; Gal. 5:13; Gal. 1:10
Vrijheid in slavernij  - Fil. 2:6-7; Joh. 8:36

Heren en slaven (Deel 2)

January 14, 2018
00:0000:00

Efeze 6:5-9

 

Geestelijke bekrachtiging - Ef. 5:18
Grote uitdaging – Marc. 12:30

Geweldig voorbeeld - Hand. 16:12; 1 Tim. 2:1-4; Fil. 4:22; Filemon. 1:16
Geslaagde toepassing – Ef. 5:18

Heren en slaven

January 7, 2018
00:0000:00

Efeze 6:5-9

 

Inleiding - Ef. 5:18
De basis van onze economie.

Het ontstaan van onze economie.

Paradijselijke economie

 • Overvloed – Gen. 1:29
 • Samenwerking – Gen. 2:18

Economie na zondeval

 • De straf – Gen. 3:17-19a
 • De genade van werk – Gen. 3:17,19; Spr. 6:6-8; 16:26; 24:30-31
 • De genade van sparen – Spr.6:8; 21:20
 • De genade van geven – Hand. 20:34-35; Gal. 6:10; Hand. 4:34-35
 • De genade van samenwerking – Ef. 5:22-6:9; Deut. 6.
 • Balans – Ef. 4:1

Eenheid in diversiteit

December 10, 2017
00:0000:00

Romeinen 15:7

 

Inleiding - Rom. 15:7; Ef. 4:1-3

·         Anders zijn valt op.

·         Hoe dichter bij hoe gevoeliger - Gal. 5:15

Gezinsplanning

·         Het is niet zwart, niet wit! - Gen. 1:28

·         Het is een kader - Genesis 1:28

·         Het is heel persoonlijk - Rom. 14:5, 8-10

·         Het is eenheid in diversiteit - Rom. 15:2, 7

Het gezin (Deel 13)

November 19, 2017
00:0000:00

Efeze 6:4

Inleiding - Luc. 19:10; 15:11-24

De tegenstelling – Ef. 6:4c; Fil. 2:3-4

De opdracht – Ef. 6:4d; Hebr. 12:5; 2Tim. 3:16;  1Kor. 10:11; Tit. 3:10; Spr.13:24; Luc. 19:10

De oriëntatie – Ef. 6:4e