De ernst van de zonde (Deel 3)

July 3, 2011
00:0000:00

Marcus 9:42-48

 • Vergelding – Matt.25:31-33; 41-46; 2 Tess. 1:4-9; Spr. 24:12; Joh. 5:29; 22; Openb. 14:9-11; 20:11-13; Luc. 12:46-48
 • Verderf  - Joh. 3:16; 6:27; Marc. 2:22; 14:3-4; 2 Tess. 2:3; Joh. 17:12; Matt. 7:13; Fil. 3:18-19; 2 Pet. 3:7,16; 1 Tess. 5:1-3; Heb. 10:39; Openb. 20:14-15; 2 Tess. 1:9    
 • Verbanning -  2 Tess. 1:9; Marc. 9:47; Luc. 13:23-29; Matt. 22:11-13   
 • Voortdurend – Matt. 25:46; ; 2 Tess. 1:9;  Marc. 9:47; Joh. 3:18-20

De ernst van de zonde (Deel 2)

June 26, 2011
00:0000:00

Marc. 9:42-48

Misvattingen 

 • Ons beeld van God is uit balans.
 • Onze kijk op rechtvaardigheid is drastisch veranderd. 
 • Onze kijk op schuld is veranderd.
 • Onze kijk op de verlossing is veranderd.

Dwaling 

 • Iedereen wordt uiteindelijk gered (Universalisme of de universele redding)
 • De ongelovige zal ophouden te bestaan (Annihilationisme of vernietigingsleer) 

Gebruikte termen - Marc. 9:47; Jer. 7:30-31; 32:34-35; 2 Kon. 23:25; Dan. 12:2; Jes. 66:24; Deut.32:22; Jes. 14:9; Ez. 26:20; 31:14; Luc. 16:19-26

De ernst van de zonde (Deel 1)

June 19, 2011
00:0000:00

Marcus 9:42-48 (44,46 uitgezonderd)

Zonde naar gelovigen – Marc. 9:42; Matt. 18:7   

 • Directe verleiding  
 • Indirecte verleiding 
 • Slecht voorbeeld 
 • Door geen gerechtigheid te stimuleren.

Zonde in werk – Marc. 9:43

Zonde in wandel – Marc. 9:45

Zonde in wensen – Marc. 9:47; Jac. 2:10; Matt. 5:29

Tolerantie in het geestelijk leven

June 12, 2011
00:0000:00

Marcus 9:38-41  

 

Het verhinderen – 9:38; 3:17; Luc. 9:54

Het verbod – 9:39; Num. 11:24-29  

Het voorschrift – 9:40; Matt. 12:30

Het voorbeeld – 9:41; Matt. 10:40-41

Psalm 119:57-64

June 5, 2011
00:0000:00

Ware grootheid

May 29, 2011
00:0000:00

Marcus 9:33-37 

Hartgericht onderzoek - 9:33 2:19; 4:13,30,40; 5:9,30,39; 6:39;7:18-19;8:5,12,17-21,23,27,29,36-37; 9:12,16,19

Hooghartige ambities - 9:34; 1 Sam. 15:14; Matt. 11:28-29; Luc.14:7-8

Heldere instructies - 9:35   

Hartveroverend illustratie - 9:36-37; Matt.25:37-40

Jezus kondigt zijn dood aan

May 22, 2011
00:0000:00
 1. De afzondering Jezus zocht - 9:30; 7:24
 2. De instructie Jezus gaf - 9:31; 8:31; 9:12, 31; 10:33-34; Matt. 28:19
 • De nederigheid van Jezus dood - 10:45
 • De soevereiniteit van Jezus dood - Matt. 18:34; Rom. 8:32; Hand. 2:23   
 • De zekerheid van Jezus dood - 8:31-32; Luc. 24:46; Joh. 3:14; Heb. 2:10
 • De extreme van Jezus dood - Joh. 19:1, 3, 16-18; Hand. 5:30
 • De overwinning van Jezus dood – Jes. 53:10; Joh. 2:19; 10:17-18, 11:25; Hand. 2:32; 10:40; Rom. 4:24-25; 6:4
 1. De onwetendheid Jezus ondervond – 9:32

De les over geloof

May 15, 2011
00:0000:00

Marcus 9:14-29

 • Blijde begroeting - 14-15
 • Bedrieglijke barrière - 16-18  (Luc. 9:39- 40) 
 • Buitengewoon bewogen - 19  
 • Bovennatuurlijk bezeten - 20-22
 • Onmisbare basis - 23 – 24 (Ef. 3:20, Hebr. 12:2)
 • Onomkeerbaar  bevel - 25-27
 • Ongeestelijke beperkt - 28-29 (Matt.17:20)

De Opbouw Van Het Koninkrijk (Deel 7)

May 1, 2011
00:0000:00

De Koning van het Koninkrijk maakt verborgen zaken bekend – Matt. 25:34; 26:29   

Het doel van de gelijkenissen – Matt.12:43-45; 13:1-3; 13:10-17   

 • Een gelijkenis maakt iets bekend – Matt. 13:10, 36; Ef. 3:4-6; Matt. 13:16-17
 • Een gelijkenis houdt iets verborgen – Matt 13:11-15, 34-35; 21:43

De inhoud van de gelijkenissen  

 • De gelijkenis van de grondsoorten - Matt.13:3-23
 • De gelijkenis het goede zaad en het onkruid - Matt.13:24-30; Joh. 3:3,5-6  
 • De gelijkenis van mosterdzaadje - Matt.13:31-32
 • De gelijkenis van het zuurdesem - Matt.13:33
 • De gelijkenis van de verborgen schat - Matt.13:44
 • De gelijkenis van de kostbare parel - Matt.13:45-46
 • De gelijkenis van het sleepnet - Matt.13:47-50

De Opbouw Van Het Koninkrijk (Deel 6)

April 24, 2011
00:0000:00
 1. De Koning en zijn heraut – Matt. 9:14-15; Jes. 40:9-10; Matt. 11:1-6  .
 2. De Koning en zijn familie – Joh. 2:4; Marc. 3:21
 3. De Koning en zijn volk – Joh. 2:23-25; Marc. 1:35-37;Matt. 11:1, 7-9, 16-24; 11:25; Luc. 23:35
 4. De Koning en de leiders – Matt.12:8, 12-15, 22-42   
 • Het eerste proces – Annas – Joh. 18:12-13, 19-24   
 • Het tweede proces – Kajafas – Matt. 26:57, 59-66
 • Het derde proces – Sanhedrin - Luc 22:66 - 23:1    
 • Het vierde proces – Pilatus – Joh. 18:28-32; Joh. 18:33-37  
 • Het vijfde proces – Herodes antipas – Luc. 23:5-12   
 • Het laatste proces – Preatorium – Matt. 27:17-19; Joh. 19:6-12; Matt. 27:27-31

De Opbouw Van Het Koninkrijk (Deel 5)

April 17, 2011
00:0000:00

Inleiding  - Luc. 2:30-32, 37-38; Marc. 15:43; Jes. 49:6  

 • De Koning van het Koninkrijk komt als de Koning – Luc. 2:25, 32; Matt. 1:1; Luc. 1:31-33; 67-69; Matt. 2:1-2; Joh. 1:50; Luc. 4:16-22   
 • De Koning van het Koninkrijk biedt het Koninkrijk aan – Matt. 4:17, 23; 5:3,10; 6:33;  10:7; 12:28; 11:12-15; 8:5-12; 10:5-7, 12-15; 11:28-30; 23:37-39; Kol. 1:13-14

De Opbouw Van Het Koninkrijk (Deel 4)

April 10, 2011
00:0000:00

Inleiding – Ez. 5:7-14; Jes. 6:9-12 

 1. De middelaar van Gods koninkrijk zal niet volledig verdwijnen – Jes. 63:7-9   
 2. De middelaar van Gods koninkrijk heeft een trouw deel – Jes. 1:9; 10:20-22; Jer. 31:1-7; Ez. 6:9; Mic. 5:1-8 
 3. De middelaar van Gods koninkrijk zal terug naar het land gebracht worden – Jes. 11:10-12; Jer. 3:18; 30:10;  31:7-10; Ez.20:41; 37:21-22
 4. De middelaar van Gods koninkrijk zal hersteld worden -  Jer. 24:7; 31:31-34; Ez. 6:9; 11:19; 36:24-35; 37:14  
 5. De middelaar van Gods koninkrijk zal een Koning hebben tot in eeuwigheid -  Jes. 52:7; Jer. 30:7-9; Dan. 2:44-45; 7:13-14; Ez. 37:24-28 

De Opbouw Van Het Koninkrijk (Deel 3)

April 3, 2011
00:0000:00

De heidenen centraal – Luc.21:24; Openb. 11:15; Zach. 14:2-5.

De Koninkrijken van de heidenen – Dan. 2:28, 32-33, 37-38; 7:1-8, 16-18, 23-27   

De lengte dat de koninkrijken van de heidenen centraal staan – Dan. 9:1; 6:29; Jes. 45:1-4; Dan.9:24-27; Matt. 24:15-22; Zach. 14:2-5

De Opbouw Van Het Koninkrijk (Deel 2)

March 27, 2011
00:0000:00
 1. Gods Koninkrijk op aarde door Israël – Ex. 3:6-9; Deut. 7:6; Ex. 19:5-6   
 2. God bouwt zijn Koninkrijk op aarde – Ex. 23:23; Lev. 18:21-24; Deut. 4:6-8  
  1. Geestelijke standaard – Deut. 6:5-6
  2. Fysieke standaard – Deut. 7:13-15
  3. Niemand zal vroegtijdig sterven – Ex. 23:26
  4. Verheven positie – Deut. 15:5-6
  5. Economische standaard – Deut. 15:11
  6. Het eerste noodzakelijke ingrediënt van het volmaakte Koninkrijk – Deut. 30:1-6   
 3. Gods Koninkrijk op aarde door richters – Richt. 2:16, 18; 3:10; 11:29; 15:14
 4. Gods Koninkrijk op aarde door koningen - 1 Sam. 12:12; 8:4-18, 19-20; 1 Kon. 2:2-3; 4:29-30; 10:23-24; Deut. 17:14-17
 5. Gods Koninkrijk op aarde bevestigd - 2 Kron. 7:1; Ex. 40:34  
 6. Gods Koninkrijk uit Israël verdwenen - 2 Kon17:16-23; 2 Kron. 36:11-21; Eze. 8:3-4; 10:4,18; 11:22-23; Hos. 3:1-5
 7. Het tweede noodzakelijke ingrediënt van het volmaakte Koninkrijk.

De Opbouw Van Het Koninkrijk (Deel 1)

March 20, 2011
00:0000:00

Inleiding – Marc. 8:29-30, 31, 38; 9:1-4

 • God Koninkrijk bij de schepping – Gen. 1:1, 27-28; 2:15, 19 
 • God Koninkrijk bij de zondvloed – Gen. 6:5-7, 18; 8:16-17; 9:1-2,6
 • God Koninkrijk door een uitverkoren persoon – Gen. 12:2-3; 17:18-19; 26:3-5; 28:13-15; Matt. 8:11
 • Gods Koninkrijk en zijn middelaar - Hand. 7:35; Ex. 3:3-6, 10-14; 4:16; 4:1-9; 3:19-22; 7:1; Num. 16:28; Deut. 9:24-29; 18:17-19; Hand. 3:17-26

Psalm 119:49-46

March 13, 2011
00:0000:00

Het Verhaal Moet Compleet Zijn

February 27, 2011
00:0000:00

Marcus 9:9-13

 1. Verbod van Christus - Marc. 9:9-10; Luc. 9:36  
 • Demonen Marc. 1:34; 3:11
 • Melaatse – Marc. 1:44-45; 3:12; 10:45   
 • Dochtertje van Jaïrus – Marc. 5:42-43  
 • Het getuigenis van de Christus – Marc. 8:29-30
 • Na de verheerlijking op de berg - Marc. 9:9

Voorspelling van de Bijbel - Marc. 9:11-12; Maleachi 3:1; Jes. 40:3-5; Maleachi 4:1-6; Jes. 53:3-5,7    Voorbeeld van Johannes de doper - Marc. 9:13; Matt.17:12; Luc. 1:17; Joh. 1:19-23; Matt.11:13; Marc. 11:30-33; Matt.17:13.

De Toekomstige Heerlijkheid Van De Zoon Onthuld

February 20, 2011
00:0000:00

Markus 9:1-8

Inleiding - Marc. 1:15; 4:11; Matt. 10:7; Marc. 4:26,30; Luc. 22:33   

 1. De belofte verwoord – Marc. 9:1; 8:38
 2. De Zoon verheerlijkt – Marc. 9:2,3; Matt. 17:2; Luc. 9:29; Joh. 1:14; 2 Pet. 1:16; Openb. 1:14-18; Luc. 2:9; Hand. 9:3; Ex. 33:18; Matt. 24:30; 25:31   
 3. De heiligen vertegenwoordigd - Marc. 9:4; Luc. 9:31  
 4. De discipelen verslagen – Marc. 9:5,6; Luc. 9:32-34    
 5. De Vader verduidelijk – Marc. 9:7,8; Luc. 9:34; Matt. 17:5,6; Ex. 13:21; 16:10; 34:5; Lev. 16:2;  1 Kon. 8:10-11; Ez. 1:4, 26-28 

Waarom We De Meest Radicale Oproep Moeten Gehoorzamen

February 13, 2011
00:0000:00

Markus 8:35-38

Inleiding-  Luc. 9:57-62; Matt. 10:32, 37; Marc. 8:34; Joh. 8:31-32; 12:26; 13:35; 15:8

Verliezen betekend winnen – Marc. 8:35; Matt. 10:39; Luc. 14:33; Joh. 12:25 

Verliezen betekend winst - Marc. 8:36-37; Marc. 10:17-21; 1 Joh. 2:15, 17   

Verliezen betekend welkom – Marc. 8:38; Matt. 16:27; Matt. 7:23; 25:41

De Weg Naar Het Kruis

January 30, 2011
00:0000:00

Markus 8:31-33

 • Strategische instructies –Mar. 8:31; Matt. 16:21; Mar. 8:29; Matt. 16:16-17; Joh. 2:19; Matt. 12:40; Mar. 2:20; Mark 9:31- 32; 10:32-34   
 • Sublieme declaratie – Mar. 8:31-33; 2:10-11; 2:27-28; Dan. 7:9-14; Mar. 14:60-63 
 • Schokkende tegenstellingen - Mar. 8:31; Jes. 55:8; Mar. 9:30-32; 10:32-34; 10:35-39; Hand. 2:22-23   
 • Stoffelijk bevlogenheid - Mar. 8:32; Matt. 16:21
 • Scherpe bestraffing - Mar. 8:33

Het Onwankelbare Fundament Van De Zekerheid Van Het Geloof (Deel 2)

January 23, 2011
00:0000:00

Inleiding- 1 Joh. 5:13; Joh. 20:30-31; Ef. 3:11-12; 2 Tim.1:12; 2 Cor. 3:4; Heb.3:14; 10:22

Factoren die onzekerheid kunnen veroorzaken: 

1e factor – Prediking - 1 Joh. 3:19; Marc. 8:34-35 .

2e factor - Kennis en overtuiging - 1 Tess. 5:14  

3e factor - Schuld en Vergeving.

4e factor – Onwetendheid -  Jes. 1:18; 43:25; Rom. 4:25  

5e factor - Het vlees - Rom. 8:23; 7:24  

6e factor – Verzoekingen - Jac. 1:2-4 Rom. 5:1,3-5  Hebr. 6:10-12